วิธีการรับสินค้า

�� ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ�

สามารถเลือกนัดรับสินค้าจากทางเราได้นอกเหนือจากการขนส่งทางไปรษณีย์ โดยเราจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือท่านอย่างปลอดภัย และรวดเร็วที่สุด โดยเราจะคิดค่า Shipping &�Handling ในกรณีนี้ขั้นต่ำอีก 300 บาทหรืออัตราตามระยะทางจริง

�� หากลูกค้ามีความประสงค์จะให้ทางเราจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์

ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นหลักในทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของสินค้าที่สั่งได้ว่าขณะนี้สินค้าได้อยู่ที่ไหนจากหมายเลข Tracking ผ่านระบบตรวจสอบออนไลน์ของทางกรมไปรษณีย์ไทย โดยทางเราจะบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรีทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เมื่อสั่งสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้นสินค้าบางประเภท) หรืออัตราตามแต่ช่องทางการขนส่งแต่ละประเภทและการตกลงของลูกค้าว่าต้องการให้ใช้วิธีการขนส่งพิเศษอื่นๆชนิดใด เช่น EMS, บริษัทขนส่งต่างๆ�