• Registered
  • Platinum

วิธีการสั่งซื้อ

 

 ขั้นตอน วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ (สำหรับลูกค้าที่เป็น member)

1.      Log in เข้าสู่ระบบสมาชิก

2.   เลือกสินค้าที่ต้องการลงในตะกร้า (Add to Cart) และไปยังตะกร้าสินค้า(ตำแหน่งด้านบนซ้ายมือ) เพื่อกดเลือกสั่งซื้อสินค้า โดยระบบจะให้ทำการกรอกข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งสินค้าพร้อมแจ้งช่องทางวิธีการชำระเงินและให้ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า

3.      ชำระสินค้าตามราคาที่ทางเว็บไซต์ระบุไว้ โดยสินค้าจะได้รับการสั่งซื้อก็ต่อเมื่อลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีเข้ามาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (สินค้าที่ถูกทำรายการสั่งซื้อที่รอการชำระเงินจะมีระยะเวลา 2 วัน หากไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินจะถือว่าสินค้าที่สั่งถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ)

4.     แจ้งชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ หรือระบบเว็บไซต์ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและแจ้งยืนยันการชำระเงินกลับทางลูกค้า (กรุณาแจ้งยืนยันทางโทรศัพท์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของการสั่งซื้อ)

  ขั้นตอน วิธีการสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางกระทู้เว็บบอร์ด

1.     แจ้งสินค้าหรือรหัสสินค้าที่ต้องการทางโทรศัพท์ หรือทางกระทู้เว็บบอร์ด โดยเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันราคาสินค้าให้แก่ทางลูกค้าเพื่อชำระเงิน

2.     ชำระราคาสินค้าได้ตามบัญชีในหัวข้อวิธีการชำระเงินพร้อมแจ้งยืนยันการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านทางระบบเว็บไซต์ (กรุณาแจ้งยืนยันทางโทรศัพท์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของการสั่งซื้อ)

3.     เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและแจ้งยืนยันได้รับการชำระเงินกลับไปยังทางลูกค้า

  Music-Blvd.Com ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่รับคืน ยกเลิก หรือ ไม่อนุญาตให้แก้ไขการสั่งซื้อสินค้า ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินสั่งซื้อและทางเราสั่งสินค้าไปให้เรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินปัญหาต่างๆ ให้อำนาจ Music-Blvd.Com ในการตัดสินชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาสินค้าล่าสุดกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการชำระเงินสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง